“Weather with you”

This is the quietest Sunday morning, I have experienced in ages and in mean quiet in the exact sense of the word. Although the project house is surrounded by other houses, it looked as though I was in the middle of nowhere when I woke up. No sound, nothing, even the birds kept quiet en the cock slept late and started to crow after 9.15. A weird feeling if you’re used to the sound of heavy traffic and other noises around the house for almost 24/7.
But nice and I took the time to enjoy it. While I’m typing this, I can hear the singing coming from one of the many chapels around here. I presume it’s the Lutheran chapel and it is enjoyable to listen to.

Friday was a busy day with a session (workshop) with the chief librarian and the deputy librarians Andrew, Isa en Amani on library trends in the morning and (digital) repositories in the afternoon. Especially the ‘trends-session’ gave enough food for thought and reason for feedback: critical questions and debate. The young deputy librarians are eager to learn and implement new ideas, but they have the courage and sense to not simply adopt new things, but reflect on it to see how it can work for Tumaini.

Friday evening I prepared the session for Saturday morning: a workshop for the whole staff on customer services. It was a recapitulation of what we did last year completed with some new ideas, trends and a more in depth way of looking at it.
We started at 8.00 am sharp and I had about 1,5 hours before the library opened again and the staff was needed downstairs. We managed to stick to the time and it was a good session. People were taking notes and eager to learn.
When we closed up, I had the opportunity to give them a small token of my appreciation for their warm welcome and kindness, which was highly appreciated: ‘stroopwafels’ (treacle waffles) and small pieces of ‘Delftware’ for each of the participants.

Later that morning I accompanied Rev. Cornelius Simba to meet the Board of Trustees of Tumaini University College. They were coming to see the new extension of the library, “for which they signed the papers” as they explained to me.
This new extension is a wonderful bright and open building of three floors with office rooms, rooms for special collections and activities and a computer area that will be used for information literacy teaching. The problem is that this building is still empty: except for some chairs and tables, no furniture, shelves or computers have arrived yet. The students don’t seem to bother: they are using the new building as an area for group work and independent studying.
As the new extension has such a nice air, the chair of the Board of Trustees explained his ideas about the office dedicated to Simba, the chief librarian. In his opinion, this office should become his office and he wasn’t joking!! I’m wondering if he gets his way, if he is going to do the shelving every morning and evening too ;-).

Yesterday afternoon I had some time off and took the chance to walk downtown Iringa and see the hundreds of little shops and market stalls where you can buy all sorts of things. The traders invite you to come and see their commodities, but I just wanted to wander around and enjoy this free time. When I came back to the house, Maria was there to clean up and do the washing.

Today it is a lovely day: sunny blue skies like the days before. November is the start of the rain season, but until now I’ve been lucky: only a few downpours and only one of them hit me.
On my computer there is a tool showing me the weather near Baexem: 12 degrees and raining! Like Crowded House wrote and sang ‘you always take the weather with you’  and I have to admit a lot of other feelings and thoughts.

Rondje Europa

Het was even stil op mijn blogje, niet omdat ik niks te melden had, maar omdat ik een ‘rondje Europa’ heb gedaan, samen met James Henri, op dit moment president van IASL, directeur van yourschoollibrary.org en visiting professor aan een aantal universiteiten.
In het kader van deskundigheidsbevordering organiseerde Stichting ENSIL  workshops en presentaties in achtereenvolgens Porto (Portugal), Milaan (Italië), Zeist (Nederland) en Hofheim am Taunus (Duitsland). Hierbij een kort verslag.
Op 4 maart vloog ik naar Porto; James arriveerde een dag later vanuit Hobart – Tasmanië zodat we één dag hadden om de puntjes op de i te zetten voor wat betreft de workshops. Via de email en Skype hadden we natuurlijk al van alles voorbereid, maar dan blijkt in de praktijk toch dat face-to-face veel handiger en sneller is. De organisatie van de workshops in Porto was in  handen van de Universidade Do Porto in samenwerking met de (Open) Universidade Aberta in Lissabon, BAD Portuguese Librarians archivists and documentalists association en THEKA (Gulbenkian Teachers Training Project for School Libraries Development). Zowel op vrijdagavond als op zaterdagochtend verzamelden zich zo’n 80 deelnemers (onderwijsbibliothecarissen, leraren, studenten) voor een telkens drie uur durende workshop over ‘wat is een school eigenlijk’ en ‘wat is de rol van de onderwijsbibliothecaris daarin’, de ‘bibliotheek in het onderwijs’ versus ‘onderwijs in de bibliotheek’, ‘leren en fotokopieerleren’, ‘informatie in het web 2.0 tijdperk’ en ‘hoe kun je als onderwijsbibliothecaris met leraren samenwerken’. Ik moest wel even wennen aan de werkwijze: we begonnen ruim 20 minuten te laat en de deelnemers lopen continue de zaal in en uit, maar ze doen wel heel actief mee en zitten op het puntje van hun stoel. De sessies liepen daarom allebei ruim een half uur uit.
Naast de sessies waren onze dagen gevuld met bezoeken aan de lokale openbare bibliotheek in Lousada en twee scholen: een basisschool en een school voor voortgezet onderwijs, een vergadering met vertegenwoordigers van de beroepsorganisatie en natuurlijk eten, heel veel eten! Maar eerst even terug naar die bezoeken. In een relatief korte tijd hebben de Portugese collega’s het voor elkaar gekregen niet alleen een netwerk voor schoolbibliotheekwerk op te zetten, maar ook een zich nog steeds uitbreidende samenwerking tussen scholen en openbare bibliotheken tot stand te brengen. Deze samenwerking functioneert goed omdat de bibliotheken zich vooral met organisatorische en facilitaire zaken bezig houden en de scholen de regie houden over het ‘onderwijs in de bibliotheek’. Gaat het daar dan allemaal van een leien dakje? Nou, dat nog niet, maar de wil om er te komen is er zeker en de overheid heeft dat ook ingezien en is met een flinke zak met geld over de brug gekomen. Hoe het verder gaat, ga ik hopelijk volgend jaar bekijken, want de workshops zijn heel goed ontvangen en men wil ons graag volgend jaar terugzien, dus dat wordt ‘Adeus‘.

Heel anders ging het in Milaan tijdens de prestigieuze Il Mondo in biblioteca – La biblioteca nel mondo Meeting in het Palazzo delle Stelline op 12-13 maart. Dit tweedaagse evenement bestaat uit lezingen door sprekers uit binnen- en buitenland en ook weer uitgebreid lunchen en dineren. Het internationale gezelschap maakt de ‘Stelline Meeting’ erg interessant. het was voor mij de tweede keer dat ik daar mocht presenteren tijdens een speciale sessie rondom onderwijsbibliotheken, georganiseerd door mijn Italiaanse collega Luisa Marquardt. De Italiaanse deelnemers zijn erg terughoudend en bijna wat verlegen. De respons is daarom nihil. James deed een verwoede poging en ging (zoals hij dat altijd doet) op onorthodoxe wijze het ‘gesprek’ met het publiek aan. Veel gegniffel en bijna wegduikende deelnemers, maar weinig feedback helaas. De organisatoren waren echter erg tevreden over onze bijdragen en een vertegenwoordiger van het Ministerie van Onderwijs, wilde graag met James verder discussiëren tijdens de lunch en dan zijn die lange lunches erg handig. Schoolbibliotheken hebben het in Italië erg moeilijk: slechte beloning voor de (meestal) afgekeurde leraren die in de bibliotheek worden gedeponeerd, weinig budget, nauwelijks aandacht vanuit de overheid. Maar ondanks deze problemen zijn er (i.t.t. Nederland) wel opleidingen op MA-niveau en is er een ‘harde’ kern van erg betrokken en hoog opgeleide onderwijsbibliothecarissen die zich ongelooflijk inzetten. Men verwacht veel van de IASL-conferentie in Padua / Abano die in september zal gaan plaatsvinden en hoopt dat dit een flinke duw in de goede richting zal geven.
Wat betreft een ‘duw’: een van de Italiaanse sprekers in het hoofdprogramma Anna Maria Tamarro, tevens lid van de Governing Board van IFLA, hield een vurig pleidooi voor meer persoonlijke inzet en betrokkenheid van bibliothecarissen bij hun vak. Zij hield haar gehoor voor dat verbetering van de eigen situatie en het op de (politieke) agenda krijgen van belangrijke issues uit ons vak om eigen inbreng vraagt: zelf initiatief nemen, blijven leren en vooral aanpassen aan veranderende omstandigheden en niet dociel afwachten of er misschien nog iets gebeurt. Anna heeft lef en dat spreekt mij in ieder geval bijzonder aan.

Op 17 maart was er dan de door de LWSVO gesponsorde workshop in Zeist. K.S.G. De Breul ontving ons gastvrij in de collegezaal en de mediatheek. Er waren zo’n 18 deelnemers en ook hier liep het programma uit: 4 uur is niet genoeg om te praten over en te werken aan ‘Web 2.0 technologie in de mediatheek’. Een probleem bij dit soort workshops is het grote verschil in kennis en kunde van de deelnemers: van savvy-users van de nieuwe tooltjes tot nog nauwelijks in web 2.0 ingevoerde deelnemers.  Dat maakt interactie wat lastiger. Daar komt dan bij dat men op scholen niks wil weten van web 2.0 en deze school is daarop geen uitzondering, dus bleken heel veel links niet toegankelijk. Tja en dan wordt het zelf aan de slag gaan er niet eenvoudiger op. En dan hebben we het nog niet over de leerlingen op de scholen zelf, die dus ook geen gebruik kunnen maken van al die nieuwe mogelijkheden. Hoezo, participatie-cultuur?

Het rondje Europa werd afgelopen weekend afgesloten met een bezoek aan de Hessischer Schulbibliothekstag, georganiseerd door LAG, de ‘oudste’ in Duitsland opererende beroepsvereniging voor onderwijsbibliothecarissen. Ook deze ‘landelijke dag’ vond op een school plaats met 380 deelnemers uit vnl. Hessen. James verzorgde de keynote en zoals het Duitse ‘Grundlichkeit’ betaamt, begon de dag exact (op de seconde af!) om 10.00 uur met muziek en zang door leerlingen van de Gesamtschule am Rosenberg. Leerlingen speelden sowieso een belangrijke rol, want in het kader van een project hadden ze Kuchen gebakken die werd verkocht voor het goede doel en schonken ze koffie en frisdrank, verzorgden de garderobe en zorgden ze ervoor dat je je op een echte school dag waande, ook al was het dan zaterdag. Het aardigste was nog wel dat ze het met heel veel plezier deden en zo’n dagje weer tussen de leerlingen deed me goed. Mijn taak bestond trouwens uit ‘netwerken’, aandacht verwerven voor IASL en ENSIL , mijn contacten met Duitse collega’s aanhalen en luisteren naar hun zorgen en problemen en dat zijn er vele. De situatie in Duitsland is in grote lijnen vergelijkbaar met Nederland. Lang niet alle scholen hebben een schoolbibliotheek / mediatheek en/of geschoold personeel. Vaak heeft een leraar een paar uur beschikbaar en wordt de mediatheek gerund door vrijwilligers. Door de politiek wordt de openbare bibliotheek naar voren geschoven als de facilitator van diensten en producten voor het onderwijs. Los van het feit dat dit slechts in enkele grotere steden enigszins werkt, is er geen aandacht voor ‘onderwijs in de mediatheek’ met als gevolg dat de schoolbibliotheek niet meer is dan een verlengstuk van de openbare bibliotheek, waar leerlingen kunnen lenen en terecht kunnen om iets op te zoeken op een Pc. Dit tot groot verdriet van zowel leraren als (onderwijs)bibliothecarissen.
Het ‘Rondje Europa’ was naar ik hoop leerzaam voor de deelnemers, maar het was zeker ook leerzaam voor James en mijzelf. De culturele verschillen zijn groot, maar overal wordt, in ieder geval door de deelnemers aan de verschillende sessies, het belang van professionele onderwijsbibliotheken onderschreven en dat maakt het toch een mooi geheel. Het ontwikkelen van een Europese visie op en beleid voor onderwijsbibliotheekwerk is de uitdaging en die ga ik graag aan. Deskundigheidsbevordering van zowel (onderwijs)bibliothecarissen als leraren speelt daarin een belangrijke rol en onderstreept het belang van Stichting ENSIL. De talloze verzoeken om nieuwe ‘rondjes Europa’ te organiseren worden daarom onderzocht. Ik hou jullie op de hoogte.

Onderwijzen en Leren


Mijn gastheren hebben speciaal voor mij een korte tour georganiseerd naar 3 bibliotheken in Iringa: de bibliotheek van Ruaha University, een ‘College’ gelieerd aan SAUT, een universiteit in Dar es Salaam, de Public Library van Iringa en de bibliotheek van Mkwawa University, een staatsuniversiteit. Er zijn grote verschillen met Tumaini maar ook overeenkomsten. In alle drie klaagt men over het gebrek aan bronnen en ook over het te beperkte budget. In Ruaha is wel een computerruimte maar die is momenteel niet in gebruik omdat de betreffende medewerker een opleiding volgt. De bibliotheek was een kruip- en sluipdoor van allerlei ruimtes, die wel logisch waren ingedeeld. Men komt ruimte tekort, maar ook hier wordt hard gebouwd aan een nieuwe bibliotheek.

De OB heeft maar 1 computer die enkel wordt gebruikt om te catalogiseren en is dus niet toegankelijk voor het publiek. Het is een relatief kleine bibliotheek met toch zo’n 3000 uitleningen per maand op een collectie van 17.545 boeken (de statistieken waren hier prima op orde!) en dagelijkse  openingstijden van 8.00 – 18.00 u en dit alles gerund door 4 medewerkers, zonder budget van de overheid. Een geweldige prestatie, want het zat er bomvol toen ik er was. Mkwawa doet in eerste instantie het meest modern aan: veel Pc’s waar echter niemand achter werkt: de studenten staken en zijn naar huis gestuurd. Ze zijn niet tevreden over de studiefinancieringsregeling en blijkbaar kan er niet onderhandeld worden. In deze bibliotheek valt op dat het overgrote deel van de collectie stevig achter slot en grendel (een stevig hekwerk!) staat opgesteld. Slechts een klein deel van de collectie is direct toegankelijk.

 

 

De volgende dag (zaterdag) wordt er hard gewerkt aan de nieuwbouw van de bibliotheek van Tumaini University. Ik wandel naar de ingang van de Bieb om een tweetal workshops te gaan verzorgen voor de medewerkers (zie foto boven) aldaar. Rev. Cornelius Simba wacht me bij de ingang al op en we gaan naar boven naar zijn kantoor waar stoelen, laptop, beamer, water en koekjes klaar staan.

De eerste workshop gaat over marketing, pr en dienstverlening in de bibliotheek. Ter illustratie heb ik wat boekenleggers, pennen, foldertjes en drop meegenomen. De ‘goodies’ worden dankbaar aanvaard, maar ik voel me wel een beetje als een missionaris die met spiegeltjes en kraaltjes de zwarten kwam bekeren. Ik heb echter ook wel een boodschap en dat is dat de bibliotheek meer is dan een simpele faciliteit waar studenten af en toe een boek komen halen.

In tegenstelling tot de studenten eerder deze week, zijn de medewerkers wat terughoudender, verlegener misschien ook. De boodschap die ik kom brengen is ook grotendeels nieuw voor ze: jij bent er voor de studenten; de studenten zijn er niet voor jou. Simba is dik tevreden als we na 1,5 uur voor een korte pauze naar de kantine gaan, maar ik denk dat er nog wel wat gedaan moet worden voordat die omslag in denken en doen kan worden gemaakt.

 

De tweede workshop gaat, hoe kan het ook anders, over information literacy. Deze workshop maakt wat meer los zeker omdat ik gezien de actualiteit voorbeelden gebruik waarin Barack Obama een rol speelt: dat spreekt aan!. De vaardigheden en kennis van online zoektechnieken is zeer gering. Niet verwonderlijk, als de toegang tot computers zo beperkt is en men dus zelf niet vaak kan oefenen. Gelukkig is de belangstelling groot. Nu maar zorgen dat er mogelijkheden worden gecreëerd om zelf aan de slag te gaan: een goede manier om de vaardigheden onder de knie te krijgen.

Aan het eind van de 2e sessie maak ik nog even een bruggetje terug naar de 1e. Het feit dat je n.a.v. een vraag van een student of docent ook spontaan kan aanbieden om op je eigen computer iets op te zoeken is nieuw voor ze en dat maakt de verbinding met het eerste deel compleet: anticiperen en creatief zijn, bepaalt in grote mate het niveau van dienstverlening en is een prima manier van marketing.

 

Na afloop van de sessies haalt Danny ons op en rijden we met een aantal medewerkers naar Riverside Campsite Iringa , (zie foto beneden) 14 km buiten de stad. Het is een camping, annex lodge, annex cursuscentrum vlak bij de kleine rivier Ruaha (er is ook een ‘grote’ Ruaha rivier). Een prachtige en rustige omgeving waar voor ons een heerlijke maaltijd wordt geserveerd en tijdens het eten een voor mij zeer leerzame en levendige discussie ontstaat over (alweer) ontwikkelingshulp, Afrikaanse politiek, globalisering en natuurlijk Barack Obama. De Afrikanen verwachten veel van hem. Het is te hopen dat z’n adagium Yes, we can, de Afrikanen inspireert om het heft zelf in handen te nemen. Ze willen dat in ieder geval zelf heel graag en zoals uit de discussie bleek: onderwijs en leren speelt daarbij een cruciale rol.

 

[English summary]

Teaching and Learning

My hosts have organized a tour to 3 libraries in Iringa: Ruaha University Library, Iringa Public Library and Mkwawa University Library. There are huge differences with Tumaini University Library but also similarities. All libraries are having the same challenges towards budget, collection development and technical infrastructure. Ruaha has a computer room but it is not in use, because the staff member is on a training course. The library itself is a go-through of several different rooms with books and working places for students. The library is growing out of its vest but a new library is being built. The public library is a lovely little place with 17.545 books (statistics were perfectly in order) and 3000 loans a month. It has 4 staff members but no government funding. When I visited the library, it was packed with visitors, all reading and using the resources: a wonderful performance for which they deserve a compliment.

At first site Mkwawa Library looks modern with many Pc’s, but there are no students, because they are on strike. They are having an argument with the government on scholarships and study loans and apparently negotiation seems to be rather difficult. Remarkable is the fact that most of the collection is stacked behind a vast metal fencing. So, students cannot browse through the books themselves.

 

The next day (Saturday), I walk up to the library to give workshops to the library staff (see photo above). Rev. Simba is already waiting for me and we start with the 1st workshop which is on Marketing, Public Relations and Customer Services in the library. I’ve brought some ‘goodies’ like bookmarks, brochures, ball pen’s and Dutch candy, to illustrate the topic. I feel a bit like a missionary bringing knick-knack’s like in the old days, but they seem to appreciate it. Contrary to the students, the staff is a bit reserved and shy. The 2nd workshop is on Information Literacy. In this workshop there is some more feedback: apparently this topic is more alive to them, maybe also because I’m taking Barack Obama to be used in the examples.

I’m a bit shocked about the level of their searching competencies, but on the other hand, this is to be expected if there no computers to use and practice.

At the end of the morning I’ll try to combine both topics of the workshops: if you want to be customer-oriented, you need to use all sorts of searching and retrieval techniques to help the students and faculty: a very good way of marketing the library.

 

In the afternoon we visit with a group of staff members, Riverside Campsite Iringa (see photo below). A Camping, lodge and language training centre where a wonderful meal is served in a very quiet and peaceful environment.

There is a lively discussion on development aid (again), African politics, globalisation and of course Barack Obama. With great interest, the Africans anticipate his presidency. The adage ‘Yes, we can’ will hopefully inspire the Africans to take their lives and development in their own hands. Anyway, that is what they want, as I’ve learned from the discussion and Education and Learning will play a vital role in this.