Asante Sana!


De trip zit erop – vanmorgen ben ik weer veilig geland op Schiphol, veel ervaringen en indrukken rijker. Dit zal (voorlopig) mijn laatste post zijn over de reis naar Tanzania.

De rit terug naar Dar Es Salaam was opnieuw adembenemend: er is zoveel te zien onderweg. Prachtige natuur, levendige straathandel, fleurig geklede mensen en Olifanten! Ja, dit keer had ik geluk. Een kudde Olifanten met een jong kwam drinken in Mikumi National Park, terwijl Danny en ik daar even wat aten. Vervolgens kwamen er nog Giraffen, Impala’s en verderop lagen Buffels en Zebra’s. Fantastisch en een geweldige afsluiting van mijn reis naar Iringa in Tanzania.

Blijft nu de vraag, hoe nu verder? In ieder geval heb ik wat vrienden gemaakt in Iringa met wie ik contact zal blijven onderhouden. En, uiteraard komt er een rapport voor mijn opdrachtgever Maastricht School of Management en Tumaini University.

Tot slot, wil ik graag alle meelevers en –lezers van mijn met avontuur in Iringa bedanken voor hun steun en ‘comments’. Ik bedank Henk Verbooy voor de link in IK Magazine, dat nog meer lezers en reacties opriep. 
Uiteraard bedank ik Dr. Bukaza Chachage en Reverend Cornelius Simba en alle medewerkers van Tumaini University en de Bibliotheek voor hun gastvrijheid, openheid, tijd en hulp om mij te woord te staan, wegwijs te maken en me thuis te laten voelen.

Last but not least, bedank ik Daniël (zie foto onderaan), mijn chauffeur en ‘personal assistant’ voor zijn geduld, begrip en uitleg.

Lieve mensen in Iringa: ASANTE SANA (heel erg bedankt) voor alles. Ik hoop dat dit geen ‘vaarwel’ is maar een ‘tot ziens’.

[English summary]

My journey has ended – this morning I arrived safely back in the Netherlands, packed with many experiences and impressions. This will be (for the time being) be my last post on Tanzania.

The trip back to Dar Es Salaam yesterday was again breathtaking: there is so much to see underway. Beautiful nature, lively street trade, colourful dresses people and Elephants! (see photo). Yes, this time I was lucky to see Elephants, Giraffe’s, Impala’s, Buffalos and Zebras in Mikumi National Park, when we were having lunch there. A fantastic and wonderful ending of my travel to Iringa in Tanzania.

The remaining question is, what’s next? In any case, I have made some friends in Iringa with whom I will keep in touch. And, of course there will be a final report submitted for my client Maastricht School of Management and Tumaini University.

In conclusion, I would like to thank all readers and friends in the Netherlands and abroad for their support and comments. I´m thanking Henk Verbooy of IK Magazine for putting a link up to my blog, which included even more readers.

Of course I´m thanking Dr. Bukaza Chachage and Reverend Cornelius Simba and all staff of Tumaini University and the Library for their hospitality, openness, time and assistance to see me, to familiarize me and letting me feel at home.

Last but not least, I´m thanking Daniel (see photo below), my driver and PA for his understanding, patience and explanations.

Dear all in Iringa: ASANTE SANA (Thank you very much) for everything. I hope this is not going to be a ‘farewell’ but a ‘goodbye’.