In Portugal ging de vlag in top!

Vorige week werd bekend dat met ingang van september a.s. in Portugal nieuwe wetgeving van kracht wordt waarin is vastgelegd dat in alle scholen ‘teacher-librarians’ zullen worden aangesteld. Het gaat hierbij om 1 – 4 professionals per school! Er zijn zo’n 1500 scholen (uitgezonderd Madeira en Azoren want die hebben eigen wetgeving), dus dat zijn maar liefst 1500 –  6000 arbeidsplaatsen. Bovenop dit aantal worden nog eens 70 speciale functionarissen aangesteld voor het samenwerkingsproject waarover ik al eerder schreef tussen onderwijs en openbare bibliotheken. Deze maatregel is voorlopig voor 4 jaar, maar naar nu al verwacht, met uitzicht op verlenging.

Deze fantastische impuls voor het onderwijsbibliotheekwerk is tot stand gekomen door sinds 1996  keihard en doelgericht op basis van een heldere visie telkens nieuwe stappen te zetten. Veel mensen hebben aan dit resultaat een bijdrage geleverd, maar het feit dat er in o.a. Lissabon en Porto speciale Master-opleidingen bestaan voor ‘teacher-librarians’ heeft zeker een extra duwtje gegeven.

Dit feestelijke nieuws is uitgebreid gevierd tijdens een congres op 26 juni jl. met 1500 (!) deelnemers, toespraken van de huidige en voormalige minister van onderwijs, wetenschappers en buitenlandse sprekers.

Geweldig nieuws en het geeft de burger moed, want het kan dus wel. En .. nou wij nog!