VO-raad

Enige tijd geleden schreef ik over mijn Open Brief aan de VO-raad om aandacht te vragen voor mediatheken naar aanleiding van de extra miljoenen voor kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Mijn actie leverde een emailwisseling op met de directeur van de VO-raad en aangezien het een open brief was, besloot ik de reacties van de VO-raad integraal op te nemen in mijn blog.

Vandaag vond ik een mail van de VO-raad, waarin wordt verzocht de integrale tekst van de emails, uit de blogs te verwijderen. Dit heb ik gedaan en in plaats daarvan, dan maar mijn eigen woorden gebruikt. Jammer dat men zo reageert: er stond geen onvertogen woord in de mails en het maakt ’t er voor de (relatieve) buitenstaander niet duidelijker op waar de verschillen in opvatting liggen.
De VO-raad heeft inmiddels in het VO-magazine een interview met Helen Boelens en Jaco Schouwenaar van het Kalsbeek College gepubliceerd. Een keurig interview met daarbij in een kader een deel van mijn reactie. Maar wie heeft er een abonnement op dit magazine? Met andere woorden, wie kan er nu kennis nemen van dit interview en z’n mening verder bepalen? Ik ga dit artikel hier in ieder geval niet plaatsen, want ik heb m’n lesje wel geleerd.

Kip-en-Ei

Zoals beloofd, hou ik iedereen op de hoogte van de reactie(s) van de VO-raad op mijn epistels over de onderwijskundige bijdrage van de mediatheek. Vanochtend vond ik deze mail:
[volledige tekst email verwijderd op verzoek directeur VO-raad op 09-12-2008], waarin de directeur van de VO-raad mij verzoekt adressen van scholen waar de mediatheek een onderwijskundige meerwaarde heeft, te verstrekken, zodat zij zelf hieruit een keuze kunnen maken voor een interview.

Tja, vrolijk word ik hier dus niet van, want de VO-raad begrijpt het niet of wil het niet begrijpen. Er komt maar geen einde aan deze ‘kip en ei’-situatie: we doen het in Nederland niet goed als het om onderwijsmediatheken gaat, daarom blijven de resultaten achter en daarom wordt er niet geïnvesteerd, waardoor er weer geen betere resultaten komen. Dit schiet echt niet op en de vraag is wanneer dat nu eens doorbroken kan worden. Echt niet met een interviewtje in een magazine…

Toch maar via de Ning een oproep gedaan aan collega’s om zich te melden voor zo’n artikel. Ik bezin me op nog andere acties. Wie denkt en doet mee?

Nieuwe ziekte

Op donderdag 11 september jl. stuurde ik een Open Brief 20080911-openbriefvo-raad naar de VO-raad om aandacht te vragen voor de mediatheek als reactie op de aankondiging dat het VO 200 miljoen extra krijgt voor kwaliteitsverbetering van het onderwijs.
De brief stuurde ik met een toelichting ook naar de NRC en de Volkskrant en naar IK-magazine. Vervolgens plaatste ik ‘m ook in de Ning Schoolbibliotheek 2.0. Dat laatste tevens om aandacht te vragen voor mijn oproep aan Mediathecarissen om actie te ondernemen in mijn vorige blogje. Gelukkig ontstond er al snel een discussie op de Ning, o.a. over het belang van een steunbetuiging  van de kant van de LWSVO. Voordat de LWSVO kon reageren, kreeg ik al antwoord van de VO-raad:
[volledige tekst verwijderd op verzoek directeur VO-raad op 09-12-2008]
De directeur/ambtelijk secretaris van de VO-raad ‘schrijft o.a. dat ‘de mediatheek een belangrijke bijdrage aan het onderwijs kan leveren’, ‘maar scholen een eigen keuze maken’ en dat is volgens de VO-raad een grote verworvenheid.
Zoals ik ook al meldde op de Ning: Afgezien van het feit dat ik opeens mijn vrouwelijkheid verloren schijn te hebben, een weinig opbeurend antwoord.
Waar ik vooral erg treurig van wordt is het feit dat de VO-raad, toch een belangrijk en gerespecteerd orgaan in Onderwijsland, geen verantwoordelijkheid neemt maar wegkijkt. De scholen mogen, nee moeten het zelf maar uitmaken. Volgens de VO-raad is dit een grote verworvenheid, maar daar geloof ik niks van. Het lijkt eerder een nieuwe ziekte in Nederland. Wel verantwoordelijkheid claimen, maar niet nemen, zoals een goede vriend van mij het onlangs verwoordde.
“Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraken zonder uitzicht” en “Onbekend maakt onbemind”, schieten me meteen door het hoofd. Hoe kan een school nu een doorwrochte beslissing nemen over de mediatheek als er binnen het voortgezet onderwijs helemaal geen kennis is over inhoud, vorm, eisen en meerwaarde van de mediatheek? Hoe kan er nou iets terecht komen van die kwaliteitsverbetering in het onderwijs als scholen nog steeds de mediatheek mogen ‘bemensen’ met administratieve krachten en vrijwilligers? Hoe kan de mediatheek überhaupt een rol spelen als docenten niet bereid zijn de verantwoordelijkheid voor instructie en coachen van leerlingen te delen met mediathecarissen? Hoe kunnen scholen voor voortgezet onderwijs keuzes maken ten faveure van de mediatheek als er geen goed opgeleid personeel beschikbaar is en voor zover er wel kandidaten zijn voor de vacatures, scholen niet bereid zijn deze professionals goed in te schalen? Zomaar wat vragen, waar de VO-raad z’n vingers blijkbaar niet aan wil branden. Ik kan niet anders concluderen dat deze zogenaamde keuzevrijheid een schijnvrijheid is want kennis is macht en die kennis ontbreekt.
Dit keer had ik nou eens gehoopt (’t lijkt wel een slechte schlagertekst) dat de VO-raad haar verantwoordelijkheid zou nemen en het belang van mediatheken en de onderwijskundige meerwaarde ervan zou onderstrepen en uitdragen. Daarom de  VO-raad (nu iets uitdrukkelijker) nogmaals opgeroepen de handschoen op te nemen en aandacht te vragen voor de mediatheek in het VO en te wijzen op de mogelijkheden in het kader van de kwaliteitsverbetering. Dit keer m’n telefoonnummer erbij gezet. Ben benieuwd of ik wat hoor en zo ja, dan hoort u dat natuurlijk ook weer.