Lessen rondom copyright

Er is veel te doen over copyright, want wat mag nu wel en wat niet? Zijn alle muziekdownloads illegaal en mag je zomaar plaatjes overnemen van het web? Het lijkt er soms op dat Web 2.0 technologie het alleen maar ingewikkelder heeft gemaakt.

Leerlingen (maar ook leraren) hebben vaak geen idee hoe het zit. De website Teaching Copyright probeert daar wat aan te doen. In 5 lessen komen zaken aan bod als:
– wat weten leerlingen al wel
– wat is de relatie tussen (digitale) innovatie en de ontwikkeling van copyrights
– wat mag je wel gebruiken, zeggen, schrijven … en allerlei praktijkvoorbeelden
aangevuld met een flink aantal bronnen.

Interesting stuff

Biebwatch: samenwerking onderwijs en bibliotheek

Gisteren mocht ik spreken op Biebwatch, een evenement georganiseerd door Bibliotheekservice Fryslân voor bibliothecarissen en mediathecarissen uit Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. Thema van deze 3e Biebwatch was ‘Jongeren en onderwijs; pak je kans’.
Zoals gewoonlijk in bibliotheekland was het aantal vrouwen in het publiek in de meerderheid. Volgens een in 2005 gepubliceerd onderzoek wordt de ontwikkeling van mediatheken belemmerd door het feit dat 92% van de mediathecarissen vrouw zijn waarvan 45% ook nog ouder dan 45 jaar. Volgens het onderzoek van Maxwell c.s. adopteren vrouwen nieuwe technologie niet zo snel. Opmerkelijke maar zeker ook verontrustende gegevens in het licht van jongeren en hoe zij met nieuwe technologie omgaan. Er valt dus een heleboel te doen. Niet alleen moeten vrouwelijke mediathecarissen van hun imago van ‘techno-beet’ af en echt gaan investeren in zichzelf. Maar onze sector moet er tevens voor zorgen dat jongeren geïnteresseerd raken in het bieb-vak. Jongeren voor jongeren, dat wordt de nieuwe trend.
N.a.v. mijn eigen presentatie kwam vooral de vraag, hoe zit het met de praktische implementatie? Die vraag begrijp ik wel enigszins, maar ik ben toch ook verbaasd, dat het lastig blijkt om op basis van aangeleverde technieken en instrumenten, zelf acties en plannen te ontwikkelen. Juist ook omdat naast de drie presentaties in de pauzes een keur aan best practices werden getoond.
In de trein naar huis toch nog maar eens op zoek gegaan naar wat praktische tips. Die zijn er overigens in overvloed: een beetje Googlen en je vindt talloze mogelijkheden die eerder al dan niet succesvol zijn toegepast in binnen- en buitenland.
Voor wat betreft lezen, jeugdliteratuur en leesbevordering: organiseer samen met de mediathecaris cursussen / trainingen voor leraren in voorlezen. Uitgebreide tips vind je via deze podcast http://www.reading.org/downloads/podcasts/CA-R5.mp3
Betrek jongeren bij de Bieb door een klantenpanel op te zetten (of een bestaande aan te vullen) met leerlingen uit leerling-raden van de scholen uit je werkgebied. Laat hen meepraten over wat zij willen van de Bieb en de Mediatheek in de eigen school.
Kijk eens goed naar uitstraling en inhoud van de bibliotheek. Ervaringen uit het buitenland leren ons dat bibliotheken die investeren in meer personeel, speciale plekken voor jongeren met  ontmoetingsruimtes, mogelijkheden om games te spelen, en zelf materiaal te produceren (Prosumers!) 10 % meer leners en lezers kan opleveren.
Biedt online diensten aan en producten aan en stel deze via de website van de mediatheek van de school beschikbaar. Een mooi voorbeeld is http://www.awesomelibrary.org/
De site biedt zo’n 35.000 zorgvuldig geselecteerde bronnen aan, ingedeeld naar categorieën en vervolgens naar schoolvakken/thema’s. De site is oorspronkelijk opgezet door Jerry Adams en later verder uitgebouwd met hulp van EDI.
Uiteraard is de site in het Engels met pagina’s in het Duits, Frans en Spaans, maar dat moet voor jongeren (zeker die in de bovenbouw van het VWO), toch geen probleem zijn?
De rest laat ik over aan de creativiteit van al die (vrouwelijke) bibliothecarissen. Kom dames, laat je niet kisten. Het wordt tijd voor een charmeoffensief en volgens mij is dat nou toch juist het domein van vrouwen?