Bedeesd?!

Bibliothecarissen* staan in het algemeen niet bekend als individuen die zelfbewust de barricaden beklimmen als hun werk of positie wordt bedreigd.
Web 2.0 heeft daarin (gelukkig) wel wat verandering gebracht. Via blogs, twitter, netwerkdiscussies e.a. wordt tegenwoordig regelmatig te hoop gelopen tegen (overheids)beslissingen die het voortbestaan van bibliotheken bedreigen of de posities van bibliothecarissen ondermijnen.

De beste manier echter om je bibliotheek en je eigen positie daarin te behouden en te verbeteren, is aantonen dat je een positieve bijdrage levert aan: […] dit mag je zelf invullen! In het onderwijs gaat het natuurlijk om de positieve bijdragen die geleverd wordt aan de onderwijsprestaties van leerlingen.
Alhoewel ik al jaar en dag uitdraag dat er talloze onderzoeken zijn die bevestigen dat onderwijsbibliotheken / mediatheken de studieprestaties van leerlingen positief beïnvloeden, bemerk ik dat deze boodschap niet vaak genoeg verteld kan worden, want hele volkstammen in het onderwijs en de bibliotheekwereld zijn hiervan niet op de hoogte.

Gelukkig zijn er internationaal collega’s die ook niet ophouden de ‘school library’ te blijven promoten door telkens opnieuw te benadrukken dat allang bewezen is dat scholen niet zonder bibliotheek kunnen functioneren.

In een tijd waarin scholen mediatheken (gaan) sluiten geen overbodige luxe. Daarom hierbij nogmaals 11 bladzijden met munitie voor al diegenen die het belang van de schoolbibliotheek / mediatheek / informatiecentrum in de school willen onderstrepen: “School Libraries, Now More Than Ever: The CISSL Position Paper on Library Cuts”. Dit stuk is van Carol Gordon en Ross Todd, geen onbekende in Nederland en is onlangs gepubliceerd.

Hou dus op met bedeesd zijn: wees zelfbewust en vaardig, gebruik alle publicaties die al eerder (ook via deze blog) het belang van de onderwijsbibliotheken aangeven en maak het ook waar. Succes!

*hier gebruikt als verzamelnaam voor biliotheken, mediatheken, informatiecentra, open leer centra et cetera.

Kip-en-Ei

Zoals beloofd, hou ik iedereen op de hoogte van de reactie(s) van de VO-raad op mijn epistels over de onderwijskundige bijdrage van de mediatheek. Vanochtend vond ik deze mail:
[volledige tekst email verwijderd op verzoek directeur VO-raad op 09-12-2008], waarin de directeur van de VO-raad mij verzoekt adressen van scholen waar de mediatheek een onderwijskundige meerwaarde heeft, te verstrekken, zodat zij zelf hieruit een keuze kunnen maken voor een interview.

Tja, vrolijk word ik hier dus niet van, want de VO-raad begrijpt het niet of wil het niet begrijpen. Er komt maar geen einde aan deze ‘kip en ei’-situatie: we doen het in Nederland niet goed als het om onderwijsmediatheken gaat, daarom blijven de resultaten achter en daarom wordt er niet geïnvesteerd, waardoor er weer geen betere resultaten komen. Dit schiet echt niet op en de vraag is wanneer dat nu eens doorbroken kan worden. Echt niet met een interviewtje in een magazine…

Toch maar via de Ning een oproep gedaan aan collega’s om zich te melden voor zo’n artikel. Ik bezin me op nog andere acties. Wie denkt en doet mee?