De doelen van Neelie Kroes

Vandaag sprak Neelie Kroes tijdens de ICTefaf Business Meeting in Maastricht. Haar gehoor bestond uit de fine-fleur van het Limburgse bedrijfsleven, aangevuld met bestuurders en ambtenaren. Men wilde vooral graag weten wat Neelie vindt van de plannen om deze regio op te stoten in de vaart der volkeren door het aanleggen van breedband internet. 

Maar Neelie stak anders van wal. Ze begon haar verhaal met te zeggen dat deze voordracht ‘een goed alibi is om de TEFAF te bezoeken’ en vervolgde met het pareren van de criticasters die eerder smalend hadden geroepen dat haar nieuwe Europese portefeuille niks voorstelde. Prima, zo zei Kroes, laat de verwachtingen maar laag zijn, dan kan ik laten zien wat ik van plan ben. De portefeuille Digitale Agenda is uitermate belangrijk, zo vervolgde Kroes, want in deze portefeuille hoef ik niet te scheidsrechteren, maar kan ik innovator zijn en pushen en die rol lijkt haar erg te bevallen.

Kroes sprak geruime tijd en herhaalde zichzelf meerdere malen, maar de kern van haar boodschap kwam duidelijk over. Ze heeft een 5-tal duidelijke doelen gesteld:
1. Ultrasnel internet (100 megabits / seconde) voor upload en download
2. Een interne ICT-markt zonder grenzen (vergelijkbaar met de interne EU-markt)
3. Een veilige digitale maatschappij, waarin burgers vertrouwen kunnen hebben in het internet; waar iedereen leert op een goede manier met het web om te gaan en er toegang is tot effectieve publieksdiensten
4. Voorrang geven aan onderzoek en innovatie-beleid op ICT-gebied
5. Interoperabele applicaties en open standaarden, die overigens niet per se gratis zijn.
Dit is het werk dat Kroes zichzelf heeft opgelegd voor de komende 5 jaar: ambitieus en interessant.
Punt 3 spreekt mij het meeste aan: met een zucht van verlichting constateer ik dat deze commissaris inziet dat effectief  gebruik van het web moet worden aangeleerd. Nou maar hopen dat dit uiteidelijk leidt tot het opleiden en aanstellen van onderwijsbibliothecarissen in elke school in Europa.
Dit beleid mag wel wat ondersteuning krijgen, maar daarover meer in en volgende post: een brief die gestuurd kan worden aan politici en bestuurders is in de maak.

Wat betreft de plannen van de provincie Limburg: Kroes juigt deze toe maar benadrukte dat samenwerking met name met de regio’s Aken, Leuven en Eindhoven de beste basis is voor succes. Over samenwerking zei ze ook nog iets anders: de private en publieke sector moeten beter met elkaar samenwerken; dat is nodig om de economie te vernieuwen en te versterken. Mooi: ik zie uit naar vruchtbare samenwerking met bijvoorbeeld de openbare bibliotheken. De eerste stap is al gezet: vandaag was Bibliotheekhuis  op mijn initiatief ook aanwezig en dat is goed bevallen. Op naar een volgend project!