UNESCO over de IASL-conferentie

UNESCO heeft deze week een bericht geplaatst over de onlangs gehouden 38e International Conference van IASL in Abano, Italië. In het bericht staat onder meer: “This year’s theme, School Libraries in the Picture: Preparing Pupils and Students for the Future, highlighted the increasingly important role of school libraries to equip students in the 21st century with the abilities to use information effectively and develop critical thinking and life-long learning skills that are essential to responsible citizenship”.

Dit is goed nieuws want het vakgebied kan wel wat steun gebruiken van (internationale) organisaties. UNESCO nam overigens zelf deel aan de conferentie in de vorm van een keynote verzorgd door Ms. Misako Ito van Unesco. De aandacht van UNESCO voor informatie- en mediawijsheid sluit naadloos aan bij het thema van de conferentie dit jaar. Het thema blijft overigens ‘in the picture’, want ook ISLM heeft hiervoor gekozen, maar daarover een andere keer meer.

Vakantie in Abano

Nog één regio en dan is de vakantie in Nederland echt begonnen. Dat geldt niet voor iedereen: er zijn nog enige noeste werkers, waaronder ikzelf.
Ik vier mijn vakantie dit jaar in Abano – Italië en wel van 1 – 4 september a.s. Daar vindt de IASL-conferentie plaats: een internationaal evenement voor iedereen die zich interesseert voor onderwijs en bibliotheken, informatievaardigheden en web 2.0

Een aantal mensen is hard aan het werk om er een echt ‘Italiaanse’ week van te maken. Meer weten, kijk dan ook eens op de (openbare) IASL-Ning.

Registreren kan nog, dus tot ziens in Abano!

LWSVO stimuleert deelname IASL-conferentie 2009

Jaarlijks organiseert de International Association of School Librarianship (IASL) een internationale conferentie voor onderwijsbibliothecarissen, mediathecarissen, leraren en researchers. In 2009 vindt deze conferentie plaats in Abano, Italië. Het thema is ‘School libraries in the picture: preparing pupils and students for the future’.
De LWSVO is al jaren lid van IASL en dit lidmaatschap geeft de leden van de LWSVO recht op de speciale (Zone A) ledenprijs bij registratie voor deze conferentie. Dit maakt deelname alleszins betaalbaar (ca. € 100,00 voor dit driedaagse congres bij registratie voor eind februari), maar als extra stimulans heeft het bestuur van de LWSVO besloten bij voldoende belangstelling een speciale conferentiereis per bus naar Abano te organiseren. Meer informatie over deze reis volgt via de reguliere LWSVO-kanalen.
Deelnemers worden opgeroepen ook een paper in te dienen en op deze manier actief bij te dragen aan het succes van de conferentie.
Voorafgaand aan de IASL-happening, organiseert de Universiteit in Padua een zgn. Pre-conference met als thema ‘Reading in the digital age’. De prijs voor dit eendaagse congres bedraagt slechts € 30,00.
Wil je alles nog even beknopt op een rijtje? Download dan de flyer iasl2009_promo_2-nl1.

Tot ziens in Abano!

IASL conferentie 2009

Een poosje geleden schreef ik al over de IASL-conferentie in Padua, Italië in september 2009. Dat lijkt allemaal nog heel ver weg, maar de registratie voor deze conferentie is vandaag geopend.

Wat is IASL? Dat is de International Association of School Librarianship, DE internationale vereniging van onderwijsmediathecarissen, -bibliothecarissen, teacher-librarians, researchers en geïnteresseerden in dit vakgebied.

Wat doet IASL? In ieder geval organiseert de vereniging jaarlijks een internationale conferentie waar vakgenoten elkaar treffen, kennis en informatie delen en waar ieder jaar het zgn. research forum plaats vindt: een belangrijk onderdeel van de conferentie, want hier wordt lopend en afgerond wetenschappelijk onderzoek op het vakgebied gepresenteerd. De deelname van Nederlanders aan deze conferentie is tot nu toe altijd zeer beperkt en ik hoop dat dit in 2009 eens gaat veranderen. Voor de prijs hoef je het niet te laten en er zijn minstens 5 andere redenen waarom je (vind ik) zou moeten deelnemen: 1) het is heel erg leuk collega’s uit andere landen te ontmoeten; 2) je leert heel veel tijdens dit soort conferenties; 3) je komt moe maar heel geïnspireerd weer thuis; 4) de IFLA-conferentie vindt de week ervoor plaats, dus een prima reden om e.e.a. te combineren; 5) je kunt je nu al gaan voorbereiden, ook voor wat betreft vervanging in de mediatheek, dus er is geen excuus om te zeggen dat je niet kunt ;-). Zoek je nog meer informatie over IASL 2009, kijk dan even op mijn site.

Tot zover dus deze PR-actie voor IASL 2009.

Binnenkort wordt er een Call for Papers gepubliceerd en iedereen die iets wil delen met collega’s kan een voorstel indienen. Dit kan in de vorm van een zgn. Research Paper, een Professional Paper of een Poster. Maar daarover meer in een volgende post.