LWSVO stimuleert deelname IASL-conferentie 2009

Jaarlijks organiseert de International Association of School Librarianship (IASL) een internationale conferentie voor onderwijsbibliothecarissen, mediathecarissen, leraren en researchers. In 2009 vindt deze conferentie plaats in Abano, Italië. Het thema is ‘School libraries in the picture: preparing pupils and students for the future’.
De LWSVO is al jaren lid van IASL en dit lidmaatschap geeft de leden van de LWSVO recht op de speciale (Zone A) ledenprijs bij registratie voor deze conferentie. Dit maakt deelname alleszins betaalbaar (ca. € 100,00 voor dit driedaagse congres bij registratie voor eind februari), maar als extra stimulans heeft het bestuur van de LWSVO besloten bij voldoende belangstelling een speciale conferentiereis per bus naar Abano te organiseren. Meer informatie over deze reis volgt via de reguliere LWSVO-kanalen.
Deelnemers worden opgeroepen ook een paper in te dienen en op deze manier actief bij te dragen aan het succes van de conferentie.
Voorafgaand aan de IASL-happening, organiseert de Universiteit in Padua een zgn. Pre-conference met als thema ‘Reading in the digital age’. De prijs voor dit eendaagse congres bedraagt slechts € 30,00.
Wil je alles nog even beknopt op een rijtje? Download dan de flyer iasl2009_promo_2-nl1.

Tot ziens in Abano!

NVB 2.0-cie.

Afgelopen vrijdag schoof ik aan bij de eerste bijeenkomst van de NVB 2.0 adviescomissie. Een commisie die op initiatief van de NVB 2.0 groep het bestuur gaat adviseren over de noodzakelijke vernieuwing van de NVB. Aanwezig waren tevens Jacques Malschaert, Johan Steenbakkers en Peter Evers namens het verenigingsbestuur (VB) van de NVB en Jan van der Burg, directeur van de NVB.

De beoogde commissieleden (Marianne Ellens, Peter de Jong, Erwin La Roi en ikzelf) kregen de handen niet echt op elkaar voor de door het VB geformuleerde opdrachtomschrijving. Alhoewel deze opdracht aansluit bij de eerder door de deelnemers aan de NVB 2.0 groep geformuleerde stellingen, was de oorverdovende stilte na de ALV van 10 december j.l. en daardoor de onduidelijkheid over de acties van het VB, aanleiding om kritische vragen te stellen over het nut en de noodzaak van beleidsvernieuwing als er geen gegevens zijn over de financiële en organisatorische status quo van de NVB. De leden van de NVB 2.0-cie. willen graag aan de slag maar dan wel in de geest van de NVB 2.0 beweging. Dat houdt o.a. in transparantie, openheid èn op basis van de juiste ‘facts en figures’. 

De cie-leden gaan nu zelf een ‘taakomschrijving’ formuleren en voorleggen aan het VB, onder het motto ‘niet lullen maar poetsen’.
De leden van het VB beloofden beterschap: de financiele en organisatorische gegevens komen zo snel mogelijk op tafel en de communicatie wordt verbeterd, zodat de cie. relevante en gefundeerde voorstellen kan doen voor revitalisering van de NVB.

Wordt vervolgd…..