De theorie van het dode paard

Bijgaande afbeelding gaat in de Nederlandse vertaling rond op diverse sites. Op LinkedIn schreef ik daarover al een post, maar hierbij nog een inhoudelijke opmerking.

2009_11_23 Dead Horse Theory

 

 

 

 

 

 

 

© Kevin Nicoll

Ik schreef een commentaar n.a.v. reacties op mijn vorige blog. ‘De theorie van het dode paard’ is in het kader daarvan de moeite waard.

In mijn commentaar schreef ik o.a. “lef tonen”, “verantwoordelijkheid nemen” en “niet wachten totdat je ergens toestemming voor krijgt”. Op het gevaar af dat het een beetje ‘oma vertelt’ wordt spreek ik wat dat betreft uit eigen ervaring. Als je iets wilt bereiken (privé of professioneel) dan zul je aan het werk moeten gaan. Met een dood paard lukt dat niet. Laat dat paard dus maar liggen en kies je eigen weg. Laat je inspireren door anderen maar maak je eigen keuzes en doe datgene waarin je gelooft. Doe ik ieder geval iets. Niks doen is voor bange mensen!

Impact en resultaten van (school)bibliotheken

IFLA heeft een update gepubliceerd van ”Impact and Outcome of Libraries”, samengesteld door Roswitha Poll, Münster 2011. Het is een pdf, te downloaden op de IFLA-site.

De publicatie is de moeite van het bestuderen waard: er staan diverse bronnen in m.b.t. schoolbibliotheken / mediatheken. Alle bronnen zijn gecontroleerd op beschikbaarheid. Doe er je voordeel mee!

Klantvriendelijkheid

Tijdens de vakantie eindelijk weer eens tijd om uitgebreid op het web te snuffelen en er is zoveel leuks te vinden :-).
Klantvriendelijkheid is terecht een hot item in bibliotheken en goed voorbeeld doet goed volgen. Onderstaand filmpje is niet nieuw, maar heel erg geestig, vooral vanwege de 360 turn aan het einde. Biedt perspectieven voor nog een nieuwe service in de bibliotheek: Dating via de Bieb. Enjoy!

Er was eens…

Met de opening ‘er was eens’ beginnen bijna alle sprookjes, maar er zijn uiteraard uitzonderingen. Zo werd er gisteren tijdens de ALV van de NVB een document met als titel ‘Verantwoording van het VB van de NVB m.b.t. de herstructurering van het NVB-bureau, December 2008’ uitgereikt met als doel de leden verantwoording af te leggen van ontwikkelingen, acties, verbeteringen uitgevoerd door het bestuur. Dit ‘sprookje’ zag er niet alleen qua begintekst, maar ook inhoudelijk heel anders uit. Geen sterk, opbouwend en consistent verhaal, geen heldere karakters, geen moraal en een vaag happy end.
Toch betreft het hier een sprookje, want afgezien van enkele losse woorden, berust dit verhaaltje geheel en al op de fantasie van de (inmiddels) voormalige voorzitter van het bestuur. Nou hebben bibliothecarissen in het algemeen gelukkig weinig moeite met het herkennen van genres, dus werden dapper vele kritische vragen gesteld door ‘De elfjes en dwergen’ van NVB 2.0. Met name voor wat betreft het ‘en ze leefden nog lang en gelukkig’ einde. De antwoorden op deze vragen waren uitermate teleurstellend. Ontwijkingen, onduidelijkheden, onvolledigheid, zijn slechts een paar van de kwalificaties die je eraan zou kunnen toekennen. Een ‘Goede Fee’ werd tot drie keer toe de mond gesnoerd, waarop zij (terecht) woedend de zaal verliet. Maar tot genoegen van alle ‘lelijke jonge eendjes’ werd de rol van ‘Klein Duimpje’, glansrijk vertolkt door de LWSVO.

Sprookjes horen natuurlijk niet thuis op een ALV en het DB had beter moeten weten. De naakte waarheid, dat was wat de aanwezigen wilden horen, inclusief foute beslissingen, miskleunen, drama’s, ongelukken en wellicht ook wat succesjes. Maar duidelijkheid over de echte actuele stand van zaken zowel voor wat betreft de financien als de (bureau)organisatie hebben de aanwezigen niet gekregen en dit zal er voor het eind van het jaar ook niet komen. De jaarstukken over 2007 konden niet worden vastgesteld want details ontbreken nog en bovendien zijn er nog steeds veel (teveel) onduidelijkheden. De (voorlopige) jaarstukken van 2008 zijn er ook niet, want afgezien van een ronkend positief persbericht kort na de OCN 2008, zijn er nog geen harde gegevens over deze OCN, terwijl een aantal exposanten hun ongenoegen over het aantal deelnemers en de organisatie kenbaar hebben gemaakt en er een gat in de begroting lijkt te zitten van minstens een ton. Twee maanden na het evenement zijn nog steeds niet alle facturen verstuurd, heeft er wel een evaluatie plaatsgevonden maar wenste de vertegenwoordiger van de NVB in het Coordinerend Comite van de OCN 2008 hiervan geen verslag te doen. En dan te bedenken dat de (financiele) uitkomsten van dit congres van cruciaal belang zijn voor het voortbestaan van de NVB.
Ondertussen werkt het roddelcircuit prima, met als enig voordeel dat tijdens de vergadering bekend werd dat de NVB zeer binnenkort gaat verhuizen naar Amersfoort Schothorst, dit ondanks de door ditzelfde bestuuur georganiseerde Brainstormsessie (juni 2006) waarin Den Haag e.o. als toekomstige vestigingsplaats van de NVB werd bepaald.

Tijdens de vergadering werden een vijftal nieuwe bestuursleden gekozen. Zij mogen bovenstaand sprookje gaan herschrijven tot een degelijk non-fictie document op basis van harde cijfers en realisaties. Een flinke klus en een grote verantwoordelijkheid. Nieuwe bezems vegen schoon en dat er veel gepoetst en geruimd moet worden, is na gisteren wel duidelijk geworden.

In sprookjes loopt het trouwens met dommerikken, arrogante lui en macho’s meestal niet zo goed af. Voor integere, brave en slimme luitjes ligt er echter wel een moeie toekomst in het verschiet. Het nieuwe bestuur van de NVB is daarom een ‘en ze leefden nog lang en gelukkig’ van harte gegund.

’t Begin

Oké, het heeft even geduurd, maar hier is dan eindelijk mijn eigen blog. Vandaag gestart (op veler verzoek) en hierbij dan de eerste posting.

Eerst maar even een toelichting op de titel van deze blog. Ik verzamel al jaren alles wat los en vast zit over Dassen (de dieren dan wel te verstaan!) en telkens valt me op dat in de meeste boeken (De Wind in de Wilgen – een van m’n favorieten, Derk Das blijft altijd bij ons, The Cold Moons, De Kerst van Das e.v.a.) de Das wordt voorgesteld als mannelijke figuur. Nou, heb ik niks tegen mannen, maar volgens mij wordt het eens tijd voor een ‘mevrouw das’. Mijn passie voor (onderwijs)mediatheken is bij velen reeds bekend, dus de titel is hiermee verklaard.

Ik ben niet echt een blog-fan, althans (nog) niet en heb er zelfs wel eens een kritische column aan gewijd. Maar waag me er nu toch maar aan, ook omdat er (voor zover ik weet) nog geen goede en leuke blog over onderwijsmediatheken bestaat. Natuurlijk is er de alom bekende blog van Margreet van den Berg, maar ik wil me toch op een wat breder terrein gaan begeven, want er is in Nederland nog heel veel te doen op mediatheekgebied. Dus, geen beperkingen voor wat betreft onderwijstypen, mediatheektypen en mediathecarissentypen.

Ik ga dus bloggen over mediatheken in het onderwijs en van alles dat daarmee verband houdt, maar zal misschien af en toe een uitstapje maken naar een aanverwant vakgebied. Ben benieuwd naar jullie reactie(s)