4In Balans 2011: kansen voor mediathecarissen

Ik had er ook al over getwitterd, maar ik wijd er graag ook nog een post aan.
Onlangs verscheen de Vier in Balans monitor 2011 van Kennisnet en ik was aangenaam verrast door de aandacht voor Informatievaardigheden in deze editie. IV wordt net zo belangrijk gevonden als ‘rekenen, lezen en schrijven’. Prachtig! Maar dan moet er nog wel wat gebeuren, want van implementatie van IV in het onderwijs is op grote schaal nog geen sprake; leraren zijn onvoldoende geschoold en in staat om dit te doen en er is niemand op school die IV vorm kan geven en leraren kan ondersteunen bij die implementatie en/of de uitvoering ervan.
Kennisnet zegt er zelf dit over:
“Computer in de klas heeft leraar nodig. Het gebruik van ict in het primair, voortgezet, en middelbaar beroepsonderwijs is de afgelopen jaren vanzelfsprekend geworden, maar de aanschaf van computers of digiborden leidt niet zonder meer tot kwaliteitsverbetering. Het rendement van ict hangt nauw samen met de aanwezigheid van een leraar die samenhang weet aan te brengen tussen de leerinhoud, de ict-toepassing en de leerling. Dit zijn enkele uitkomsten van de Vier in Balans Monitor 2011”. (Bron: Kennisnet Nieuwsbrief, oktober 2011)

Je zou bijna zeggen, hé, hé, bij Kennisnet beginnen ze eindelijk het licht te zien v.w.b. IV in het onderwijs, maar we zijn er nog niet. Want opvallend is natuurlijk wel dat blijkbaar nog niemand bij Kennisnet heeft gehoord van ‘mediathecarissen’, een beroepsgroep toch speciaal toegerust om die rol van ‘leraar die samenhang weet aan te brengen tussen de leerinhoud, de ict-toepassing en de leerling’ te vervullen. Dat wil zeggen, uiteraard die mediathecarissen (en die zijn er gelukkig wel) die beschikken over de juiste competenties. Een rol overigens die in vele andere landen al jaren met verve en zeer succesvol wordt vervuld door onderwijsbibliothecarissen. Een mooie taak en uitgelezen kans voor de beroepsgroep LWSVO / BMO om Kennisnet en alle andere betrokkenen te informeren en te overtuigen. Dus dames (het bestuur bestaat op dit moment uit dames) van de LWSVO, zet ‘m op !

2 thoughts on “4In Balans 2011: kansen voor mediathecarissen

  1. dat men bij Kennisnet niet veel van mediathecarissen gehoord heeft, heeft ook te maken met het feit dat nogal wat mediathecarissen het al koud om het hart krijgen als de term “ICT” valt.

  2. Op blz. 68 van de nieuwe 4inBalans, hoofdstukje ondersteuning, staat de vraag: waar kunnen leraren terecht als ze op zoek zijn naar kennis en informatie over effectieve toepassingen ?

    Ik denk dat wij schoolmediathecarissen ons moeten gaan afvragen of wij die kennis en informatie wel in huis hebben.
    Zoja dan hebben de docenten iets aan ons.
    Het gaat dan niet alleen om informatievaardigheden/mediawijsheid (deskundigheid), maar ook bijv. over lesideeen of “hoe zet je dat in een ELO”.
    M.a.w. die ideeen die met ons vak te maken hebben komen pas aan de orde als de docenten hun eerste stappen op het ICT pad gezet hebben. Help ze dan ook met die eerste stappen zou ik zeggen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *