Een Professionele Onderwijs Informatiespecialist ….*

 • Levert een positieve bijdrage aan de resultaten van leerlingen op basis van de eigen specialistische competenties op het terrein van literatuur en lezen en informatievaardigheden
 • Beschikt over leiderschapskwaliteiten en heeft een helder en universeel beeld van het onderwijs en haar unieke bevolking, de behoeften en de onderwijsprogramma’s
 • Werkt nauw samen met vakdocenten binnen het primaire onderwijsproces bij het voorbereiden en uitvoeren van lessen in instrumentele, structurele en strategische informatievaardigheden
 • Heeft vakkennis op het terrein van (verschillende) onderwijs- en leerstijlen
 • Creëert een stimulerende en veilige leeromgeving (fysiek en virtueel) waarin leraren en leerlingen worden betrokken, uitgedaagd, aangemoedigd en gefaciliteerd
 • Helpt leerlingen in het gebruik van onderwijscontent en bij onderzoeksopdrachten
 • Instrueert leerlingen in het efficiënt, effectief en veilig gebruik van het internet en alle daarbij behorende tools, applicaties en apparaten
 • Collectioneert valide en kwalitatief hoogwaardige bronnen ter ondersteuning van het onderwijsprogramma, de lessen, het leren en het (recreatief) lezen gebaseerd op diepgaand inzicht in en kennis van alle aspecten, vakken en inhouden van het totale leerplan voor de gehele school
 • Gebruikt specialistische vakcompetenties op het gebied van informatiemanagement, -beheer, (papieren, audiovisuele en digitale)collecties, informatiedienstverlening en bijbehorende faciliteiten
 • Beschikt over de juiste competenties en expertise in twee vakgebieden: onderwijs en informatiedienstverlening.

Is er een professionele Onderwijs Informatiespecialist in uw team? Zo niet, waarom niet?

 *deze tekst is een vertaling en bewerking van ‘A Quality Teacher Librarian…’ van WASLA: Western Australian School Library Association

2 thoughts on “Een Professionele Onderwijs Informatiespecialist ….*

 1. Pingback: Tweets that mention Een Professionele Onderwijs Informatiespecialist ….* | Mevrouw Das & De Mediatheek -- Topsy.com

 2. Goed gedaan, Mevrouw Das! Ik zal iedere dag een punt overdenken en me afvragen in hoeverre dit op mij van toepassing is.
  En ook deze tekst kan verder de wereld in, richting scholenbestuurders.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *