Open brief aan UK PM Gordon Brown

De tijd vliegt en ik ben al 2 maanden van plan een ‘update’ van gebeurtenissen te posten, maar met maar 2 handjes en 1 hoofd, lukte dat maar niet, want er gebeurde zoveel dat om mijn aandacht vocht.

Afgelopen zomer werd in Engeland door middel van een Online Petition, het initiatief genomen om (opnieuw) aandacht te vragen voor het wettelijk vastleggen van de verplichting aan scholen om een schoolbibliotheek met professioneel personeel, op te zetten en te onderhouden.
In Europa is er nog steeds veel te weinig aandacht voor bibliotheken in het onderwijs. Bibliotheken in universiteiten en hogescholen vinden we normaal, maar blijkbaar zijn bibliotheken in het MBO, het voortgezet- en basisonderwijs overbodig.

Een paar maanden geleden schreef ik nog over de geweldige aanpak van de Portugezen op dit terrein; in Kroatie zijn er in ieder geval richtlijnen t.a.v. het personeel in onderwijsbibliotheken; in Denemarken is er al een wet sinds 1964 en in Zweden wordt momenteel ook ingezet op wettelijke normering en richtlijnen.
Nu werd deze kwestie dus in Engeland aan de orde gesteld (in Wales en Schotland heeft men eigen bevoegdheden op dit gebied), maar ondanks dat er veel handtekeningen en argumenten voor deze wettelijke verplichting werden verzameld, is het verzoek niet gehonoreerd. Op zich heeft elke overheid natuurlijk het recht om prioriteiten te stellen en keuzes te maken maar de argumenten waarmee men het verzoek pareerde gaven blijk van het volstrekt ontbreken van enige kennis van zaken van het moderne onderwijsbibliotheekwerk. Een bibliotheek in het basis-, voortgezet en beroepsonderwijs is niet slechts een facilitaire voorziening: een plek waar leerlingen een boek kunnen lenen of een computer kunnen gebruiken. Professionals die in dit soort bibliotheken werken, weten natuurlijk wel beter.

Engelse politici hebben dus geen idee, maar zij zijn geen uitzondering. Tijd voor actie vond ik en heb daarom maar (weer) eens de knuppel in het hoenderhok gegooid, waarop heel goed werd gereageerd want mijn pleidooi voor actie werd opgepikt door hot shots uit het beroepsveld, bibliotheekorganisaties uit Engeland, Europa en daarbuiten en het is mogelijk gebleken met een gezamenlijke brief te komen. Een prachtig resultaat, want dit is tevens het startschot voor een wereldwijde actie om het onderwijsbibliotheekwerk op de kaart te zetten. De brief aan Gordon Brown zal worden bewerkt tot een ‘template’ dat door iedereen uit het beroepsveld kan worden gebruikt om naar zijn eigen regering te sturen.

Meer informatie, zoals de namen en links naar de ondertekenaars en de brief  zoals deze naar de PM is gestuurd op 12 februari 2010 is te vinden op de website van Stichting ENSIL, een van de ondertekenaars.

Mijn wens is dat politici, bewindslieden, schoolleiders, beslissers en iedereen die ook maar iets zou kunnen veranderen aan de schandalig slechte positie van bibliotheken in het onderwijs wereldwijd, naar aanleiding van de argumenten in de brief eens gaan nadenken….. gewoon eens rustig nadenken. Dat kan dan toch niet anders dan leiden tot aanpassing van beleid, Toch???