Boeken, lezen en meer van dat saais

Er zijn zorgen omtrent lezen en jongeren, dat wil zeggen, jongeren schijnen niet meer te lezen en dat is niet goed, aldus de deskundigen. Opmerkelijk in dit verband is dat er steeds meer boeken worden gepubliceerd ook (non)fictie voor jongeren en uitgevers zijn niet dom: dan doen ze natuurlijk niet als er geen markt voor is. Ook worden er af en toe onderzoeksresultaten gepubliceerd die een tegendraads geluid laten horen: jongeren lezen wel degelijk, alleen ze lezen andere dingen (Metro, Sp!ts, De Pers etc.?) en is er meer concurrentie van andere leuke tijdverdrijvingen. Ik denk wel eens bij mezelf dat ik nu niet graag een puber zou willen zijn. In mijn tijd waren die keuzes er niet en werden we ook niet zo opgezweept door school, omgeving en media om allerlei dingen te doen. Het leven was redelijk overzichtelijk en relaxed. Een baantje was iets voor een of twee uurtjes per week; sportliefhebbers gingen een uurtje trainen en een uurtje spelen en muziekliefhebbers gingen naar de muziekschool. Tv was iets voor ’s avonds en in het weekend na het huiswerk en vrienden sprak je op school of thuis. Niks netwerken bijhouden, sms-sen, twitteren, laat staan emailen. Geen filmpjes maken en zelf uploaden; geen foto’s delen op Flickr of Picasa en zeker geen voicethreads maken. Naar de kroeg ging je alleen op zaterdagavond en voor indrinken had je geen tijd want dan stond je nog op het sportveld of vakken te vullen.

Maar alle gekheid op een stokje: een eigentijdse jongere is niet te benijden en ik kan me wel voorstellen dat boeken lezen binnen de giga hoeveelheid keuzes niet prioriteit nummer 1 is. Zeker niet, zoals blijkt uit onderzoek van Theo Witte, als de boeken die scholieren in het voortgezet onderwijs worden geacht te lezen, helemaal niet aansluiten bij hun leesniveau. Een interessante vraag is, waar is het misgegaan? Want lazen wij dan ook boeken die niet aansloten bij ons leesniveau? Misschien wel, alleen werd er (naar mijn eigen ervaring) anders mee omgegaan. Een boek dat me niet aansprak of dat ik niet snapte, legde ik weg en ik koos een andere. Er was tenslotte keuze genoeg. Bovendien werd in de klas uitvoerig aandacht besteed aan literatuur en aan de betekenis en inhoud van individuele werken. Is dat dan een reden om de situatie maar te laten zoals die is? Neen, zeker niet. Ik denk dat het onderzoek van Witte en zijn project waarin hij leraren en mediathecarissen helpt om de keuze voor leerlingen te vereenvoudigen en het leesniveau op te krikken zeer waardevol is. Zeker als dat ertoe bijdraagt dat lezen meer wordt dan alleen een van de (verplichte) nummers voor het schoolexamen.

Morgen is het trouwens Wereld Boeken Dag. Een andere goeie reden om het boek en dan met name literatuur, eens in het zonnetje te zetten.

Online Conferentie ‘Information Literacy with Web 2.0’


Het regent momenteel seminars, trainingsessies, studiedagen, kijkjes in de keuken en congressen en nou kom ik ook nog eens met een evenement 🙂

Op het gevaar af van overkill toch alvast de aankondiging dat er voor mediathecarissen, onderwijsbibliothecarissen en alle andere geïnteresseerden in deskundigheidsbevordering in onderwijs en mediatheek een interessante online conferentie gaat plaatsvinden in juni a.s.
Deze tweede conferentie (de 1e Online Conferentie ‘Transforming School Libraries with Web 2.0′ (Februari 2009) was met ruim 200 deelnemers en positieve feedback, een groot succes) met als titel ‘Information Literacy with Web 2.0′ wordt groter en vooral ook breder met presentaties in meerdere talen (Engels, Nederlands en Portugees) en met presentatoren uit een groot aantal verschillende landen, waaronder Mike Eisenberg, wereldberoemd door zijn Big6-model. Deze conferentie is voor Nederlandse en Vlaamse deelnemers extra interessant omdat een aantal Nederlandse presentaties deel zal uitmaken van het totale aanbod.
Er is trouwens nog een heel praktische reden om mee te doen: je hoeft er de deur niet voor uit en je kunt in je eigen tijd en op een moment dat het jou schikt, de presentaties ‘consumeren’.

Deze online conferenties zijn een initiatief van James Henri en Sandra Lee, oprichters van yourschoollibrary.org. Meer informatie over James en Sandra en de conferentie is te vinden op de website.

Inschrijven en meedoen
Nederlandse en Vlaamse deelnemers kunnen zich inschrijven via Meles Meles SMD, zodat simpelweg met euro’s kan worden betaald en er geen internationale overschrijvingen hoeven plaats te vinden.
De kosten van deelname zijn:
Inschrijving individueel € 70,00 p/p
Inschrijving per groep (bijvoorbeeld regio’s LWSVO)
€ 140,00 voor de eerste drie deelnemers + € 20,00 voor elke extra deelnemer.

Heb je vragen, stuur dan een email naar onlineconference@meles.nl

Lancering World Digital Library op 21 april a.s.

Er zijn de afgelopen weken zoveel nieuwtjes binnengekomen dat het lastig kiezen is waar te beginnen. Toch maar eerst even de melding van de lancering van de world digital library op 21 april a.s. doorgeven.
Dit project wordt gesponsord door UNESCO en diverse nationale bibliotheken, waaronder onze KB, Library of Congress en IFLA, om er maar een paar te noemen. Op het web zal een groot aantal materialen beschikbaar worden gesteld vanuit diverse landen en culturen, waaronder manuscripten, kaarten, zeldzame boeken, muziekopnamen, films, foto’s, tekeningen e.a.
Het doel van dit project is het stimuleren van onderling begrip en kennis van elkaars cultuur, het ter beschikking stellen van bronnen voor onderwijsdoeleinden, uitbreiding van niet-Engelse en niet-westerse content op het web en het bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek. (kijk voor de volledige Engelse tekst even op de site).
Op de site vind je ook een introductie-video met meer informatie. Een van de tools die wordt aangeboden is de mogelijkheid om de documenten en audio op de site .te vertalen.
Ik heb nog geen mogelijkheden gehad om de site goed te bekijken, maar de aankondiging maakt in ieder geval heel nieuwsgierig en het lijkt me een heel leuke site voor het onderwijs.