Trots!

Een beetje trots mogen we toch wel zijn. Vandaag is bekend geworden dat we een nominatie voor de NOT Innovatieprijs 2009 in de wacht hebben gesleept met onze innovatie FacTotem 2.0.
We zijn genomineerd in de categorie ‘Innovatieve toepassing van facilitaire producten, inrichting of diensten ten behoeve van het onderwijs’. De prijsuitreiking vindt plaats op dinsdag 27 januari 2009, volgend op de officiële opening van de NOT.

De NOT (Nationale Onderwijstentoonstelling) is een tweejaarlijks evenement en de grootste onderwijsbeurs in Nederland. In 2007 waren er meer dan 58.000 bezoekers en het aantal voorgeregistreerden in 2009 staat nu al op ruim 50.000.
Naast een beurs is er ook een aantrekkelijk congresprogramma. In 2007 deden wij daaraan mee met een presentatie onder de titel: Kies voor beter onderwijs, kies voor de mediatheek.

In 2009 gaan we ons natuurlijk helemaal richten op FacTotem 2.0, een idee gebaseerd op een onderwijsvisie van mijzelf, vormgegeven en uitgevoerd samen met interieur- en productontwerper Maarten Olden van MO, O en software ontwikkelaar Marianne van Wanrooij van Connected Solutions. De naam FacTotem is afgeleid van factotum, manusje-van-alles en totem, symbool voor bescherming en begeleiding aan groepen mensen. Het is een concept en product in één, dat leerlingen, maar ook leraren en andere betrokkenen bij het onderwijs, stimuleert, inspireert en ondersteunt bij leren, werken en beleven.

FacTotem 2.0 wordt tijdens de NOT 2009 officieel gelanceerd. In onze stand (Hal 8, standnummer E037) kunt u ons product niet alleen bewonderen maar er ook zelf mee ‘werken en spelen’. Wilt u nu al een voorproefje van deze innovatie? Ga dan naar onze website en bekijk het filmpje en de documentatie.

Uitnodiging
Mede namens MO, O en Connected Solutions nodig ik iedereen hierbij van harte uit voor de NOT 2009 (27 – 31 januari). De toegang is gratis. U kunt zich registreren via onze aanmeldingssite.

Tot ziens in Jaarbeurs Utrecht op de NOT 2009!

Enne…. duim nog even voor ons hè 🙂

 

Er was eens…

Met de opening ‘er was eens’ beginnen bijna alle sprookjes, maar er zijn uiteraard uitzonderingen. Zo werd er gisteren tijdens de ALV van de NVB een document met als titel ‘Verantwoording van het VB van de NVB m.b.t. de herstructurering van het NVB-bureau, December 2008’ uitgereikt met als doel de leden verantwoording af te leggen van ontwikkelingen, acties, verbeteringen uitgevoerd door het bestuur. Dit ‘sprookje’ zag er niet alleen qua begintekst, maar ook inhoudelijk heel anders uit. Geen sterk, opbouwend en consistent verhaal, geen heldere karakters, geen moraal en een vaag happy end.
Toch betreft het hier een sprookje, want afgezien van enkele losse woorden, berust dit verhaaltje geheel en al op de fantasie van de (inmiddels) voormalige voorzitter van het bestuur. Nou hebben bibliothecarissen in het algemeen gelukkig weinig moeite met het herkennen van genres, dus werden dapper vele kritische vragen gesteld door ‘De elfjes en dwergen’ van NVB 2.0. Met name voor wat betreft het ‘en ze leefden nog lang en gelukkig’ einde. De antwoorden op deze vragen waren uitermate teleurstellend. Ontwijkingen, onduidelijkheden, onvolledigheid, zijn slechts een paar van de kwalificaties die je eraan zou kunnen toekennen. Een ‘Goede Fee’ werd tot drie keer toe de mond gesnoerd, waarop zij (terecht) woedend de zaal verliet. Maar tot genoegen van alle ‘lelijke jonge eendjes’ werd de rol van ‘Klein Duimpje’, glansrijk vertolkt door de LWSVO.

Sprookjes horen natuurlijk niet thuis op een ALV en het DB had beter moeten weten. De naakte waarheid, dat was wat de aanwezigen wilden horen, inclusief foute beslissingen, miskleunen, drama’s, ongelukken en wellicht ook wat succesjes. Maar duidelijkheid over de echte actuele stand van zaken zowel voor wat betreft de financien als de (bureau)organisatie hebben de aanwezigen niet gekregen en dit zal er voor het eind van het jaar ook niet komen. De jaarstukken over 2007 konden niet worden vastgesteld want details ontbreken nog en bovendien zijn er nog steeds veel (teveel) onduidelijkheden. De (voorlopige) jaarstukken van 2008 zijn er ook niet, want afgezien van een ronkend positief persbericht kort na de OCN 2008, zijn er nog geen harde gegevens over deze OCN, terwijl een aantal exposanten hun ongenoegen over het aantal deelnemers en de organisatie kenbaar hebben gemaakt en er een gat in de begroting lijkt te zitten van minstens een ton. Twee maanden na het evenement zijn nog steeds niet alle facturen verstuurd, heeft er wel een evaluatie plaatsgevonden maar wenste de vertegenwoordiger van de NVB in het Coordinerend Comite van de OCN 2008 hiervan geen verslag te doen. En dan te bedenken dat de (financiele) uitkomsten van dit congres van cruciaal belang zijn voor het voortbestaan van de NVB.
Ondertussen werkt het roddelcircuit prima, met als enig voordeel dat tijdens de vergadering bekend werd dat de NVB zeer binnenkort gaat verhuizen naar Amersfoort Schothorst, dit ondanks de door ditzelfde bestuuur georganiseerde Brainstormsessie (juni 2006) waarin Den Haag e.o. als toekomstige vestigingsplaats van de NVB werd bepaald.

Tijdens de vergadering werden een vijftal nieuwe bestuursleden gekozen. Zij mogen bovenstaand sprookje gaan herschrijven tot een degelijk non-fictie document op basis van harde cijfers en realisaties. Een flinke klus en een grote verantwoordelijkheid. Nieuwe bezems vegen schoon en dat er veel gepoetst en geruimd moet worden, is na gisteren wel duidelijk geworden.

In sprookjes loopt het trouwens met dommerikken, arrogante lui en macho’s meestal niet zo goed af. Voor integere, brave en slimme luitjes ligt er echter wel een moeie toekomst in het verschiet. Het nieuwe bestuur van de NVB is daarom een ‘en ze leefden nog lang en gelukkig’ van harte gegund.

VO-raad

Enige tijd geleden schreef ik over mijn Open Brief aan de VO-raad om aandacht te vragen voor mediatheken naar aanleiding van de extra miljoenen voor kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Mijn actie leverde een emailwisseling op met de directeur van de VO-raad en aangezien het een open brief was, besloot ik de reacties van de VO-raad integraal op te nemen in mijn blog.

Vandaag vond ik een mail van de VO-raad, waarin wordt verzocht de integrale tekst van de emails, uit de blogs te verwijderen. Dit heb ik gedaan en in plaats daarvan, dan maar mijn eigen woorden gebruikt. Jammer dat men zo reageert: er stond geen onvertogen woord in de mails en het maakt ’t er voor de (relatieve) buitenstaander niet duidelijker op waar de verschillen in opvatting liggen.
De VO-raad heeft inmiddels in het VO-magazine een interview met Helen Boelens en Jaco Schouwenaar van het Kalsbeek College gepubliceerd. Een keurig interview met daarbij in een kader een deel van mijn reactie. Maar wie heeft er een abonnement op dit magazine? Met andere woorden, wie kan er nu kennis nemen van dit interview en z’n mening verder bepalen? Ik ga dit artikel hier in ieder geval niet plaatsen, want ik heb m’n lesje wel geleerd.